Cercar en aquest blog

dilluns, 3 de setembre de 2007

Polla d'aigua. ( Gallinula chloropus )

Es tracta d'una espècie associada a medis aquàtics: ocupa estanys d’aigües estancades, cursos d’aigües fluvials de corrent lent, canyars, aiguamolls, bogars... Qualsevol lloc amb aigua i amb abundant vegetació que permeti de fer-hi niu. També la podem observar a les basses de regadiu, en boscos de ribera i en bardissars o herbassars alts. A la zona del plà ha estat citada a la bassa del Pardalero durant tot l'any perquè allà hi troba un habitat ideal per a la seva reproducció i cria dels polls. Aprofita la boga, els joncs i els matolls que creixen en aquesta bassa per a fer-hi niu i viure-hi.
Disposem, a part, d’algunes citacions al riu Tenes, en el tram del Pinar de la Riera, lloc on hi abunda també la boga i el corrent d’aigua és lent.

Fotografia: Màrius Gómez Text: Pau Boixader