Cercar en aquest blog

dijous, 3 d’abril de 2014

APRENDRE A ESCOLTAR LA NATURA Reconèixer els cants dels ocells

Del divendres 11 d'abril de 2014 al diumenge 13 d'abril de 2014
En aquest curs es donaran eines bàsiques per aprendre a reconèixer els cants i vocalitzacions de les espècies
d'ocells mes properes. El taller té una vocació clarament pràctica, es pretén que els alumnes es sensibilitzin i
familiaritzin amb la pràctica d'escoltar la natura.
Professorat: Eloisa Matheu

Dades d'interès

Data
Del divendres 11 d'abril de 2014 al diumenge 13 d'abril de 2014
Hora
19:00
Lloc de trobada
Museu de Ciències Naturals de Granollers, nou edifici
Adreça
Palaudàries, 102 (Jardins Antoni Jonch Cuspinera), 08402 Granollers
Contacte
Telèfon
93 861 39 95, 93 861 32 71
Mail
m.granollers.cn@diba.cat
Observacions
Sessions teòriques: Conceptes relatius a la comunicació sonora: perquè, quan i com canten els ocells.Com aconseguir reconèixer els cants. Conceptes acústics: freqüència, amplitud, temps, timbre. Estructura del cant. La visualització del cant com a recurs d'aprenentatge: notacions i sonogrames. Veurem i analitzarem la fina estructura dels cants. Descripció dels cants i vocalitzacions dels ocells.
Sortides de camp: Es practica l'escolta conscient que ens permet discriminar diferents sons, entendre conceptes com freqüència, intensitat, timbre, estructura, per arribar al coneixement dels cants de les diferents espècies d'ocells. Descrivim els cants que escoltem durant la sortida, fem i revisem onomatopeies, etc., consultem les descripcions de les vocalitzacions que apareixen en les diferents guies de camp publicades i que sovint causen sorpresa. Pràctica d'identificació auditiva i mostreig en petits grups. Posta a punt de les dades obtingudes.

Taller adreçat a persones que volen iniciar-se en el coneixement del cant i les vocalitzacions del ocells. Durada del taller: 14 hores, dues sortides matinals i dues sessions teòriques.
Programa:
Divendres 11 d'abril de 19:00h-20:30h. Museu de Ciències Naturals de Granollers.
Sessió introductòria
Dissabte 12 d'abril de 7:00h-12:00h: sortida de camp a les Franqueses del Vallès 16:30h-19:00h. Museu de Ciències Naturals de Granollers. Sessió teòrica
Diumenge 13 d'abril de 7:00h-12:00h: sortida de camp a Puiggraciós.
Preu de la matrícula: 30 euros
Oficina d'Atenció al Ciutadà