Cercar en aquest blog

dilluns, 3 de març de 2008

El grup Parus anella una òliba (Tyto alba) a Can Salze

El passat divendres 29 de febrer, el grup d'anellament Parus va anellar un exemplar d'òliba a l'Estació Ornitològica de Can Salze, a Lliçà d'Amunt. La intenció dels anelladors que van participar en aquesta sessió nocturna era, en un principi, capturar exemplars de mussol comú (Athene noctua) i alguns exemplars d'alosa (Alauda arvensis). D'aquestes dues espècies, tot i que es van sentir, no en van capturar cap.
L'òliba és una espècie que caça sempre de nit. Segons el llibre de Josep Ribes, la Plana del Vallès, és el lloc de la comarca que concentra més població d’òlibes. Dins d’aquesta plana hi trobem també, el terme municipal de Lliçà d’Amunt. Com que està succeint una progressiva destrucció de les zones rurals això suposa, també, una disminució del nombre d’exemplars d’aquesta espècie arreu i ja que es redueixen els llocs de cria de les òlibes.
.

Fotografia: Pedro Bescós