Cercar en aquest blog

dilluns, 10 de setembre de 2007

La migració de tardor

La diversitat d'ecosistemes de la Vall del Tenes permet que hi hagi una varietat d'espècies d'ocells que no és a tot arreu. Tenim doncs, ocells sedentaris, que viuen durant tot l'any a la vall, ocells estivals, que són els que hi trobem durant els mesos d'estiu tant si hi nidifiquen com si no, els ocells hivernants, que són els que hi ha durant els mesos de més fred i els ocells de pas que són els que només hi són pocs dies durant les migracions. Ara mateix ens trobem en plena migració de tardor per tant la diversitat d'ocells és més gran que en qualsevol altra època de l'any. El mes d'octubre és quan aquesta varietat es fa més evident ja que és el moment que es registren més espècies quan es realitza una sortida d'observació.